Partner van kind, ouder en onderwijs

Zorg in Onderwijs

Thuis en op school

Transparant

Zorg in onderwijs

Het Kroonpad en De Zonnehoek zijn scholen in Apeldoorn voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. Hier worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar voorbereid op de toekomst en hun latere functioneren in de maatschappij. De Passerel biedt op de locaties van De Zonnehoek en Het Kroonpad (in het Kristal) Zorg in Onderwijs.

Wat is Zorg In Onderwijs?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Extra zorg en verzorging vraagt iets belangrijks naast het onderwijs. Door samen te werken halen we die drempels met Zorg in Onderwijs zo veel mogelijk weg. Ons team aan begeleiders is binnen Het Kroonpad en De Zonnehoek aanwezig om de leerlingen zorg en verzorging te geven onder schooltijd. Het kan dan gaan om zaken als het geven van sondevoeding, assisteren bij toiletbezoek, verschonen of het toedienen van medicatie. Maar ook om individuele begeleiding in verband met gedrag.

Waarom Zorg In Onderwijs?

Er zijn drie belangrijke redenen waarom wij Zorg In Onderwijs bieden:

  • Ieder kind is in die manier in staat om onderwijs te volgen
  • Leerkrachten en docenten kunnen zich toeleggen op het onderwijs
  • Kinderen krijgen de noodzakelijke en gewenste begeleiding, zorg en verzorging van een gekwalificeerde begeleider

Partner van kind, ouder en onderwijs

De Passerel voelt zich volwaardig partner van kinderen en jongeren, hun ouders en het onderwijs. Wij zijn letterlijk binnen de school actief met Zorg In Onderwijs. Na schooltijd en in vakanties bieden wij met Aventurijn buitenschoolse opvang aan. Daarnaast kunnen kinderen en jongeren gebruikmaken van de zaterdagopvang en logeeropvang. Voor kinderen die (tijdelijk) zijn vrijgesteld van onderwijs bieden wij dagbesteding bij EIGEN Dagbesteding en Dagcentrum Baskuul. Bij Vroeghulpcentrum Doggersbank bieden we opvang en begeleiding aan kinderen van 0 tot 5 jaar. De collega’s van Transparant begeleiden ouders, onderwijsprofessionals en andere opvoeders in de ondersteuning van kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben.