Wij staan naast je

Transparant

Thuis en op school

Transparant

Zorg in onderwijs

Een kind opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Dat is voor alle ouders een grote verantwoordelijkheid en soms een zoektocht. Vooral als je kind voor kortere of langere tijd meer aandacht nodig heeft. Dan is het fijn dat er iemand naast je staat. Iemand die je vertrouwt. Iemand die jou als opvoeder en je kind verder brengt. Bij Transparant doen we er elke dag alles aan om zo iemand voor jou te zijn. Op deze pagina leggen we je graag uit wat we doen en voor wie we dat doen.

Ontdekken wat nodig is

Je kunt op diverse manieren bij Transparant uitkomen. Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, als je kind niet begrepen gedrag laat zien of een beperking heeft. Voor zowel het kind als zijn ouders en omgeving is dit niet makkelijk. Bij Transparant helpen we je kind, jou en je gezin daarbij. We ontdekken samen wat jouw kind en jullie als gezin nodig hebben binnen jullie situatie. Onze begeleiding is gericht op thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Transparant is actief in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst.

Begeleiding thuis

Welke ondersteuning we vanuit Transparant bieden, wordt bepaald door de hulpvraag van jou en je kind. We begeleiden je kind en de wereld om hem heen. Soms is het fijn om te kunnen praten met een deskundig begeleider over jouw kind en de rol die jij als ouder speelt. Soms is er sprake van een intensief traject waarin we je coachen en begeleiden in de interactie en opvoeding van je kind. Ons uitgangspunt is dat we samen verder komen. We doen wat nodig is om vooruit te komen en hebben de expertise in huis om die stap te zetten. Waar nodig werken we samen met medisch specialisten, het Centrum voor Jeugd & Gezin en het sociaal wijkteam.

Begeleiding buitenshuis

Ook in andere situaties dan thuis kan begeleiding van Transparant ondersteunend zijn. Want voor bijvoorbeeld het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de school of bij vrije tijdsbesteding kan het fijn zijn om advies te krijgen over de omgang met je kind. We begeleiden je kind in die situaties. Door goed te observeren kunnen we zien wat goed werkt en wat minder goed werkt en kunnen daar een passend advies voor geven. Als het wenselijk of nodig is, kunnen we ook bijvoorbeeld mee naar de huisarts of helpen met het invullen van formulieren.

Samenwerking

Bij Transparant werken bevlogen en deskundige begeleiders. Ze hebben ruime expertise in de begeleiding van ouders en kinderen. Naast hun eigen kennis kunnen ze terugvallen op de expertise van andere medewerkers binnen De Passerel. Zo werken we samen met de collega’s van Vroeghulpcentrum Doggersbank (link) en van BSO Aventurijn (link). Onze gedragskundigen kijken mee en kunnen een diagnose stellen. De logopedisten en fysiotherapeuten geven desgewenst gericht advies. Daarnaast kunnen we je in contact brengen met andere diensten van De Passerel, zoals de zaterdagopvang, logeeropvang, bso of zorg in onderwijs.