Privacybeleid en cookies

De Passerel vindt jouw privacy erg belangrijk en we gaan dan ook zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze gebruiken wij alleen om gevraagde informatie toe te sturen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij daar expliciet toestemming voor gegeven is. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben een eigen beleid voor informatiebeveiliging en privacy opgesteld. Voor de persoonsgegevens die wij vastleggen is bekend vanuit welke grondslag de betreffende informatie wordt vastgelegd. Naast de grondslag is ook het doel (het waarom) van de betreffende gegevensopslag vastgelegd. Wij hebben ook een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Cookies

Tijdens het bezoek op deze website worden, op basis van de pagina’s die je bezoekt, cookies vastgelegd. Dit doen we om je zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van informatie, daarnaast gebruiken wij cookies ook voor analyses, ter verbetering van onze diensten. Natuurlijk kun je zelf de keuze maken of je dit wilt of niet. We hanteren de richtlijnen die door de Autoriteit persoonsgegevens worden voorgeschreven.

Je kunt hieronder per categorie aangeven welke cookies we kunnen gebruiken.

• Noodzakelijk (aangevinkt)

• Voorkeuren (optioneel)

• Statistieken (optioneel)

• Marketing (optioneel)

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat gegevens tussen onze website en uw browser beschermd zijn via een HTTPS verbinding. Dit betekent dat de gegevens worden versleuteld.

Google Analytics

Voor de analyses maken we gebruik van Google Analytics, zie hiervoor extra informatie in ons privacy statement [link naar Privacydisclaimer]. Wij gebruiken deze dienst van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

We volgen de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. De inrichting van Google Analytics is privacy-vriendelijk. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Gegevens delen is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bewaartermijnen

Op het moment dat een partij niet akkoord gaat met de vastlegging van de persoonsgegevens, dan geven wij aan wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. We hanteren voor het bewaren van de informatie wettelijke bewaartermijnen en het vertrekpunt dat gegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Als betrokkene heeft u het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Indien u aanspraak wilt maken op dit recht dan kunt u via privacy@de-passerel.nl contact met ons opnemen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Vragen of klachten over privacy?

Heb je vragen of (vermeende) klachten over het gebruik van jouw gegevens dan kun je contact met ons opnemen via privacy@de-passerel.nl. Uiteraard staat het je vrij om eventueel contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.