Praat vandaag over morgen

Praat vandaag over morgen

Nederland vergrijst en de zorg ondergaat veranderingen. Het is van groot belang om met elkaar te praten over de toekomstige levensomstandigheden. De Passerel beschouwt dit als een belangrijk onderwerp. Het vergt specifieke aandacht voor de vraag: hoe gaan we als samenleving de zorg voor ouderen vormgeven? Daarom nodigen we iedereen uit om in gesprek te gaan over hoe wij ouder worden.

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en 18 organisaties met een eigen expertise op het gebied van bijvoorbeeld zorg, ondersteuning, wonen of mantelzorg. De deelnemende organisaties gaan met het praatbankje ‘on tour’. Van 21 februari tot 13 maart 2024 staat het bankje bij De Passerel op de locatie Ontmoet&Co aan de Roggestraat 35. Van harte welkom om mee te praten over morgen. 

Neem plaats op een speciaal bankje en praat aan de hand van de vragenkaarten over hoe je zelf graag oud wil worden. Wat verwacht jij van je naasten, buren, vrienden of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je nu al regelen om straks prettig oud te worden? Kortom: Hoe organiseer jij je ‘oude dag’?

Kijk hier voor meer info en waar het bankje de komende tijd in Apeldoorn staat.