Een veilige plek met begeleiding

Opvang

De Passerel biedt opvang na school, op zaterdag en logeeropvang aan. Aventurijn is onze buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen en jongeren. We bieden ook opvang op zaterdag aan op één van de BSO-locaties. En bij Dagcentrum Baskuul kennen we de logeeropvang voor kinderen en jongeren. 

Voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) zijn vrijgesteld van onderwijs biedt De Passerel dagbesteding aan. We doen dat op twee locaties in Apeldoorn.

EIGEN Dagbesteding

Bij EIGEN Dagbesteding richten we ons op het ontdekken van de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren. We krijgen zo een goed beeld van de zorgbehoeften. Voor jongere kinderen is EIGEN Dagbesteding vaak een tussenstap, voordat ze instromen in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Oudere kinderen en jongeren krijgen bij EIGEN Dagbesteding de rust en structuur die ze nodig hebben. Meer over EIGEN Dagbesteding lees je hier.

Dagcentrum Baskuul

Bij Dagcentrum Baskuul biedt De Passerel dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Onze cliënten hebben vaak een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Elke dag kunnen ze hier een passend programma aan activiteiten volgen. De activiteiten zijn een middel om te werken aan ieders persoonlijke doelen. Rust, structuur, duidelijkheid en een fijne balans tussen inspanning en ontspanning staan bij Dagcentrum Baskuul voorop. We vertellen je hier graag meer over deze locatie.