Goed om te weten

De komende jaren wordt in deze regio gewerkt aan de beweging van ‘beschermd wonen naar beschermd thuis’. Dat betekent dat mensen vaker zelfstandig gaan wonen in de wijk en daar woonbegeleiding krijgen in plaats van dat ze bij een instelling gaan wonen. Om deze beweging mogelijk te maken wil de regio met minder zorgaanbieders werken, zodat de samenwerking tussen deze partners en de gemeenten beter kan worden vormgegeven.

Wethouder Anja Prins (die namens de regiogemeenten de ondertekening voor haar rekening nam): “In deze regio leven we fijn met elkaar samen en kijken naar elkaar om. Belangrijk is daarin dat we de zorg en begeleiding van mensen die dat nodig hebben ook goed met elkaar organiseren. Een van de doelen van deze aanbesteding is om met minder partners meer grip te krijgen op de kwaliteit van de zorg en begeleiding in onze regio. Zo kunnen we de relaties en de samenwerking versterken. Daarnaast vindt de gemeenten het belangrijk om ook met zorgpartners te werken die helpen om de beweging te maken van beschermd wonen naar beschermd thuis. Ik ben blij met de uitkomsten van deze aanbesteding en zie uit naar de samenwerking”.

Uitdagingen en samenwerking

Er zijn nog veel details die uitgewerkt moeten worden, zoals het exacte aantal cliënten, hun behoeften en de specifieke ondersteuning die zij nodig hebben. De komende tijd gaan wij met de andere geselecteerde aanbieders overleggen om alles goed te regelen.

Heleen Griffioen, bestuurder van De Passerel is blij met de nieuwe overeenkomst. “De nieuwe overeenkomst geeft ons de kans om samen met de andere zorgaanbieders op een nieuwe manier invulling te geven aan begeleiding, met meer regie voor de mensen die het betreft. Wij gaan ongetwijfeld door de samenwerking weer nieuwe dingen leren en ontdekken en zetten daarmee een stap in zorg en begeleiding die toekomstbestendig is. Ik ben trots op het vertrouwen dat De Passerel krijgt van de gemeente Apeldoorn om hier ook de komende jaren mee door te gaan”.

Aanbieders Beschermd Wonen: Riwis Zorg & Welzijn, Zorggroep Achterhoek, Darna Care, Helderzorg, Iriszorg, Miezaan, Leger des Heils, RiJo Coba, Zoethout en De Passerel