Goed om te weten

Dit jaar staan we in Ons Verhaal uitgebreid stil bij onderwerpen als:

  • De Ventwagen in Epe
  • Hoe cliënten de digitale omgeving van CarenZorgt ervaren
  • Onze visie op de ouder wordende cliënt
  • Het gebruik van 'Dit Vind Ik Ervan!'
  • Het werven en behouden van nieuwe medewerkers

Uiteraard lees je ook terug hoe wij zijn omgegaan met de Wet Zorg en Dwang, het melden van incidenten en het opvolgen van klachten. Extra waardevol is dat onze Cliëntenraad, Verwantenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht met ons meedacht en -praatte bij de totstandkoming van Ons Verhaal. Er ligt een verhaal om trots op te zijn. Lees je met ons mee? Je vindt Ons Verhaal 2022 hier: onsverhaal2022.de-passerel.nl