We gaan logeren!

Logeeropvang

In het gebouw van Dagcentrum De Baskuul in Apeldoorn biedt De Passerel logeeropvang aan. De logeeropvang is bedoeld voor thuiswonende kinderen en jongeren. De logees worden op vrijdag aan het eind van de middag gebracht en kunnen zondagmiddag weer worden opgehaald. De begeleiders van de logeeropvang kennen de kinderen en jongeren goed en weten waar zij behoefte aan hebben. Vanuit rust, structuur en veiligheid bieden we de logees een zo leuk mogelijk weekend aan.

Waarom logeeropvang?

Als een kind extra aandacht en zorg nodig heeft, komt de rest van het gezin vaak minder tot rust. Onze logeeropvang kan in die situatie een passende oplossing zijn. Onze ervaren begeleiders nemen de zorg voor je kind tijdelijk over, zodat er voor jou en je gezin tijd is om samen iets te ondernemen of te ontspannen.

In vertrouwde handen

Bij de logeeropvang werken ervaren begeleiders. Zij kennen de logees vaak al goed en kunnen goed inspelen op hun behoeften. De kinderen en jongeren zijn verdeeld over twee groepen. De samenstelling van iedere groep varieert per weekend. We kijken goed naar wat elk kind nodig heeft en houden rekening met de dynamiek in de groep. Het gebouw beschikt over alle faciliteiten om de kinderen en jongeren goed en veilig op te vangen en verzorging te geven. Ook als zij bijvoorbeeld gebonden zijn aan een rolstoel of andere lichamelijke beperking hebben. Een logeerweekend staat in het teken van ontspanning, plezier, beleving en interactie. We gaan regelmatig naar buiten: in onze eigen tuin, naar het park of de buurt in voor een boodschap.

Goed om te weten…

Helaas kennen we op dit moment een aanmeldstop voor de logeeropvang. Het is daarom voorlopig ook niet meer mogelijk om je kind op de wachtlijst te laten plaatsen voor logeeropvang.

Meer informatie over de logeeropvang

Binnen de logeeropvang werken we met kinderen en jongeren met (ernstige) meervoudige beperkingen, met licht verstandelijke beperkingen, met autisme of die behoefte hebben aan structuur en 24 uurszorg/nabijheid. Logeeropvang valt onder de Jeugdwet. Meer informatie over vergoedingen kun je opvragen bij jouw gemeente. Krijgt je kind Wlz-zorg thuis? Dan vergoedt de Wlz de kosten van logeeropvang. Onze collega’s van Informatie & Advies vertellen je graag meer over de logeeropvang van De Passerel. Zij zijn bereikbaar op 055 – 368 38 38 of via consulenten@de-passerel.nl.