Samen in een vertrouwde omgeving

EIGEN Dagbesteding

EIGEN Dagbesteding Informatie voor verwanten/verwijzers

Casper Fagelstraat 64
7331 NZ Apeldoorn

Terug Terug

Van harte welkom bij EIGEN Dagbesteding van De Passerel. Op onze locatie bieden we dagbesteding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen, zoals autisme. We bieden hen een fijne plek waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Vanuit rust en veiligheid werken we aan de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. Vanzelfsprekend doen we dat in nauwe samenspraak met de ouder(s) van het kind.


Voor wie is EIGEN? 

Bij EIGEN Dagbesteding zijn we gespecialiseerd in kinderen en jongeren vanaf 5 tot ongeveer 20 jaar oud. Zij zijn, al dan niet tijdelijk, vrijgesteld van onderwijs of hebben (nog) geen plek in het onderwijssysteem. Voor sommige kinderen is EIGEN Dagbesteding een tussenstap. Na een kortere of langere periode bij EIGEN stromen zij door naar het onderwijs of andere vormen van dagbesteding. Bij jongere kinderen zoeken we antwoord op de vraag wat het kind nodig heeft en welke aanpak daarin kan voorzien. Oudere kinderen zijn gebaat bij de rust en veiligheid van EIGEN. Vanuit daar maken we een plan voor de toekomst. 

Een dag bij EIGEN

Bij EIGEN Dagbesteding werken we in kleine groepen, ingedeeld naar leeftijd en afgestemd op de behoeften van de kinderen. Veel kinderen wonen thuis, anderen op een woonlocatie van De Passerel of andere organisatie. Ze worden ’s ochtends gebracht door hun ouders of door de taxibus. De kinderen volgen het groepsprogramma en een individueel programma. Het individuele programma is op maat en verschilt van kind tot kind. Het groepsprogramma richt zich op gezamenlijke activiteiten, zoals koken of knutselen. Door de dag heen zoeken we een prettige balans tussen inspanning en ontspanning. We wisselen inspannende activiteiten, zoals trampolinespringen, af met ontspannen activiteiten, zoals lezen en muziek luisteren. Aan het eind van de dag worden de kinderen weer opgehaald door ouders of met de taxibus.

Samen met ouders

De begeleiding bij EIGEN Dagbesteding is intensief. Er is veel individuele aandacht en op elke groep zijn altijd minimaal twee begeleiders aanwezig. We gaan tot het uiterste om vaste begeleiders in te zetten. De persoonlijk begeleider van ieder kind is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. In samenspraak met hen maken we een behandelplan. Op maat voor elk kind en gericht op ontwikkeling. Krijgt het kind ook ondersteuning thuis? Dan proberen we de aanpak tussen EIGEN en thuis zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Begeleiders hebben regelmatig contact met ouders om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind. Ook sturen we ouders regelmatig een filmpje of foto door van een activiteit. Tijdens een multidisciplinair overleg wordt de zorg rondom het kind afgestemd. Ouders worden hierbij ook nauw betrokken. In deze overleggen bespreken we hoe het gaat, welke resultaten er zijn bereikt, welke nieuwe doelen we kunnen stellen en waar en wanneer extra aandacht nodig is.

Iedereen telt mee

Kinderen en jongeren bij EIGEN vertonen soms moeilijk en onbegrepen gedrag. We werken met elkaar aan manieren waarop het gedrag van het kind beter begrepen kan worden. Het team beschikt over veel expertise om dit mogelijk te maken. We doen dit volgens de Triple C-aanpak. Daarnaast kunnen we een beroep doen op de expertise binnen De Passerel en daarbuiten, zoals ergotherapie, fysiotherapie of logopedie. Bij EIGEN dagbesteding vinden we het belangrijk om midden in de samenleving te staan. Onze locatie staat in de buurt, we spelen buiten, doen een boodschap, helpen de buurt netjes te houden en maken graag een praatje met onze buren. Iedereen mag er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij, is ons motto.

‘Een fijne tussenstap’

We delen hier graag de ervaring van Michael van Os, een van de ouders met wie we nauw samenwerken:

‘Nadat onze dames (drieling) twee jaar op de Doggersbank hebben doorgebracht werd het tijd om naar een vervolgopleiding te gaan omdat ze 5 jaar werden. Aangezien ze in de periode bij de Doggersbank hebben vastgesteld dat het om een autismestoornis gaat, lopen ze daardoor ook achter in hun ontwikkeling. Daar onze dames nog niet klaar waren voor een vervolgtraject konden ze terecht bij EIGEN Dagbesteding om die laatste stappen te zetten.’

‘Voor ons is EIGEN Dagbesteding de perfecte omgeving voor de kinderen die ondanks hun leerplichtige leeftijd nog niet helemaal klaar zijn voor een vervolgtraject. Met name de expertise over het gedrag van het kind sluit heel goed aan waarbij we duidelijke stappen vooruit zien. Naast de leuke omgeving (klas en speelruimte) is er een perfecte combinatie van vastigheid en variatie in de begeleiders. We zijn heel blij met het contact en de flexibiliteit die ons in deze periode geboden is. Wij kunnen daarom zo'n tussenstap bij EIGEN Dagbesteding aanraden om te voorkomen dat een kind ergens geplaatst wordt waar hij of zij nog niet helemaal klaar voor is.’