Samen in een vertrouwde omgeving

Dagcentrum De Baskuul

Dagcentrum De Baskuul Informatie voor verwanten/verwijzers

Casper Fagelstraat 64
7331 NZ Apeldoorn

Terug Terug

Van harte welkom bij Dagcentrum De Baskuul van De Passerel. Op onze locatie bieden we dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met cliënten, hun ouders en andere dierbaren werken we verder aan de leerdoelen. Die zijn voor iedere cliënt weer anders. Bij De Baskuul kijken we goed naar de voorkeuren, vaardigheden en mogelijkheden tot ontwikkeling. Daar stemmen we onze activiteiten op af.

Voor wie is Dagcentrum De Baskuul?

Naar Dagcentrum De Baskuul gaan kinderen, jongeren en volwassenen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Binnen De Baskuul hebben we de kennis en de hulpmiddelen in huis om te voorzien in de behoeften van deze brede doelgroep. Iedereen volgt een eigen dagprogramma met activiteiten. Ook bieden we diverse activiteiten in groepsverband aan. Een groep bestaat uit zes tot acht cliënten. Bij de samenstelling van de groep kijken we goed naar wat een cliënt kan, wil leren en naar haar of zijn leeftijd.

Het dagprogramma

De meeste cliënten komen met de taxibus aan of worden door hun ouders gebracht voor een fijne, betekenisvolle dag bij De Baskuul. Rituelen in een duidelijke volgorde en met vaste onderdelen op de dag zorgen voor structuur. Sommige cliënten werken graag met een planbord, waarop ze het dagprogramma kunnen bijhouden. Dat dagprogramma is voor elke groep anders. De activiteiten zijn afgestemd op de kwaliteiten, interesses en ontwikkeling van de groep. Boodschappen doen, leren koken, muziek maken en luisteren, knutselen of schilderen. Daarbij wisselen we inspannende activiteiten af met momenten van rust. We zijn erg trots op en dankbaar voor onze vrijwilligers die meehelpen op De Baskuul. We kunnen door hun inzet vaak net iets meer betekenen voor onze cliënten. Denk aan wandelen, lekker naar buiten gaan of muziek maken. Dat maakt regelmatig het verschil en De Baskuul tot een plek waar je graag komt.

Ontwikkeling en contact

Om ontwikkeling en sociale contacten te stimuleren, is het samenwerken en samen dingen doen en beleven een belangrijke pijler onder onze activiteiten. Daarnaast bieden we activiteiten die de zintuigen prikkelen. Bijvoorbeeld met muziek en klanken, aanraking, geuren en materialen. We kijken hoe cliënten hierop reageren en spelen daar op in. Onze cliënten ontwikkelen zich in kleinere stapjes. Vaak zijn het subtiele signalen die nieuwe mogelijkheden aangeven en het welbevinden van onze cliënten weergeven. De begeleiders van De Baskuul zijn experts in het opvangen van die signalen. Dat helpt ons om het aanbod activiteiten nog beter af te stemmen op de mogelijkheden van ieder individu.

Samen mooie momenten beleven, daar gaan we voor!

Vanzelfsprekend werken we nauw samen met ouders en verwanten. Zij kennen hun zoon, dochter of familielid natuurlijk het allerbeste. Met elkaar bepalen we de doelen waaraan we werken. We bieden daarvoor een op maat gemaakt programma aan. We moedigen iedere cliënt aan vaardigheden te oefenen en uit te breiden. Iedere succeservaring draagt hier aan bij en is noodzakelijk om binnen de mogelijkheden te groeien.

Binnen De Baskuul is ook de dienstverleningsgroep actief. De groep bestaat uit cliënten van De Passerel die gastvrouw en gastheer zijn bij De Baskuul. Ze nemen de telefoon aan en ontvangen bezoekers. Ze zetten koffie en thee, verzorgen de vaat en was, helpen met de boodschappen en het tuinonderhoud. Eens per week wordt er heerlijk gekookt of iets lekkers gebakken. We delen ons gebouw met EIGEN Dagbesteding. Ook bieden we op deze plek Logeeropvang aan. Samen mooie momenten beleven gericht op ontwikkeling en groei binnen ieders mogelijkheden. Daar gaan we elke dag voor bij Dagcentrum De Baskuul.