Samen in een vertrouwde omgeving

BSO Aventurijn

BSO Aventurijn Informatie voor verwanten/verwijzers

Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn

Terug Terug

Gaat je kind naar het speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in regio Apeldoorn? Dan kan je kind na schooltijd en in de vakanties naar BSO Aventurijn, onderdeel van De Passerel. Bij Aventurijn bieden we op twee locaties buitenschoolse opvang (BSO) aan: in Apeldoorn-Noord en in Apeldoorn-Matenveld in het gebouw van VSO De Zonnehoek.

Jonge kind in Apeldoorn-Noord

Aan de noordkant van Apeldoorn is de groep ‘Aquamarijn’ gevestigd waar we BSO aanbieden aan kinderen van 4 tot circa 12 jaar, zowel na school als in de vakanties. Op deze locatie is plek voor maximaal 32 kinderen per dag. De kinderen zijn ingedeeld naar leeftijd en naar zorgbehoefte in vier groepen. Eén lokaal is ingericht voor kinderen met een intensievere ondersteuningsbehoefte. Veel activiteiten vinden in groepsverband plaats. Denk aan spelen, knutselen, een spelletje doen, gamen, samen iets drinken en eten of muziek maken. Er is een keuken, een gemeenschappelijke centrale ruimte en we hebben een afgesloten speelplein. Ook gaan we regelmatig de buurt in of maken een ander uitstapje. Aquamarijn is op de eerste plaats een veilige omgeving. We bieden hier structuur en werken stapsgewijs toe naar het zelf leren keuzes maken. Daarbij zoeken we voor ieder kind een passende balans tussen inspanning en ontspanning. Op deze locatie bieden we daarnaast de zaterdagopvang aan.

Oudere kind in Apeldoorn-Matenveld

In de Apeldoornse wijk Matenveld vind je onze BSO-groep ‘Kornalijn’. We bieden hier op schooldagen plek aan 12 kinderen vanaf 10 tot 19 jaar oud. Tijdens schoolvakanties kunnen we maximaal 20 kinderen ontvangen. Kornalijn is gevestigd in het gebouw van Dagcentrum 'Het Matenveld', op loopafstand van VSO 'De Zonnehoek'. In de basis bieden we een veilige plek aan ieder kind. Vanuit deze basis leren we kinderen op weg naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De meeste kinderen maken in samenspraak met de begeleiders hun eigen dagprogramma. We maken daarbij graag gebruik van alle voorzieningen om ons heen. We gaan naar het park, doen boodschappen op het winkelcentrum, kunnen naar de sportschool en beschikken over een fijn schoolplein en gymzaal. Ook maken we regelmatig een uitstapje met de kinderen, bijvoorbeeld naar kinderboerderij Binky of het trampolinepark.

Contact met ouders

Wij hechten aan goed contact met de ouders van de kinderen die naar Aventurijn gaan. Net als binnen de andere onderdelen van De Passerel gebruiken we daarvoor ONS en Carenzorgt. Je hebt zo als ouder digitaal toegang tot het dossier van jouw kind en kunt de dagelijkse rapportages volgen. Elk half jaar hebben we een tussenevaluatie met ouders: wat gaat goed en wat verdient aandacht? We ontzorgen jou als ouder graag in het regelen van de benodigde indicatie en eventuele verlenging daarvan.

Bekende gezichten

We werken dagelijks aan een veilige en vertrouwde omgeving voor alle kinderen. We streven ernaar om zo veel mogelijk vaste krachten in te zetten op de BSO. Naast BSO biedt De Passerel ook Zorg In Onderwijs. Dit betekent dat we zorg en ondersteuning bieden aan het kind in de klas, zodat hij of zij zo goed mogelijk het schoolprogramma kan volgen. Veel collega’s van Aventurijn bieden onder schooluren Zorg In Onderwijs. Ze kennen daarom veel van de kinderen en hun behoeften al goed. Bovendien zijn deze collega’s bevoegd en bekwaam om bepaalde verzorgende handelingen uit te voeren. Denk hierbij aan het toezien op het innemen van medicatie of het geven van sondevoeding. Als bso zijn wij een schakel tussen het onderwijs en thuis. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat we onze aanpak goed afstemmen met zowel ouder als de school.

Praktische informatie BSO Aventurijn

  • Voor een plek bij de buitenschoolse opvang van Aventurijn is een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet of Wlz;
  • Er is taxivervoer beschikbaar tussen de onderwijslocatie, Aventurijn en thuis, maar zelf brengen en halen is ook mogelijk;
  • Op schooldagen is de BSO geopend vanaf 14.00 – 18.00 uur, op woensdagen in overleg ook eerder;
  • Op vakantiedagen, studie dagen en andere schoolvrije dagen zijn de openingstijden tussen 09.00 – 18.00 uur;
  • Lees hier meer over andere vormen van opvang van De Passerel, zoals de zaterdagopvang en logeeropvang.