Over De Passerel

Klachtenbeleid

Wij doen ons uiterste best om onze begeleiding af te stemmen op de wensen van onze cliënten en die van hun ouders en verwanten. Onze ambities zijn groot, hierin zijn we nou eenmaal eigenwijs. Toch realiseren we ons dat ons voornemen niet altijd slaagt. Er kunnen situaties ontstaan waar onze cliënten of hun ouders en verwanten ontevreden over zijn. Deze ontevredenheid noemen we een klacht. En klachten, daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Voor onze cliënten

Woon, werk of krijg jij dagbesteding bij De Passerel en ben je ergens ontevreden over? Bekijk de folder klachtenregeling cliënten over wat je dan kunt doen en ga het gesprek aan met jouw begeleider(s).

Vertrouwenspersoon

Soms wil je graag ergens over praten, maar wil je daarover geen klacht indienen. Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Zij luisteren naar je, je kunt je verhaal echt bij hun kwijt. Wat je bespreekt, is vertrouwelijk. Je kunt via deze link de gegevens van de vertrouwenspersonen binnen De Passerel bekijken.

Voor ouders en verwanten

Bent u ontevreden over onze dienstverlening aan uw zoon, dochter of familielid? Meld dit zo snel mogelijk bij de betrokken persoonlijk begeleider en ga het gesprek aan. Komt u er samen niet uit? Bespreek dit dan met de Manager Zorg van de betreffende locatie. Vraag de persoonlijk begeleider om de contactgegevens.

Klachtenfunctionaris

Komt u ook na dit gesprek niet tot een gezamenlijke oplossing? Dan kunt u in gesprek gaan met onze eigen klachtenfunctionaris, Leonie Niezink. Zij is bereikbaar via e-mail: klachtenfunctionaris@de-passerel.nl, telefoon: 055-3683838 en ons postadres. De Passerel, ter attentie van de klachtenfunctionaris, Postbus 40018, 7300 AX Apeldoorn


Geschillencommissie Zorg

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Zij behandelen uw klacht vertrouwelijk. Als dat nodig is, dan vragen ze u of de betrokken medewerkers om meer informatie. Bekijk voor meer informatie over de Geschillencommissie bijgaande brochure (link naar brochure) of de website: Gehandicaptenzorg - De Geschillencommissie Zorg. Bekijk onze klachtenregeling (link naar document) zodat je stap voor stap kunt zien hoe wij te werk gaan.