Vroeghulp, opvang en begeleiding voor jouw kind

Kind, jongere en gezin

De Passerel begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen. Bij je thuis, in en om school en op onze eigen locaties. We vertellen je graag wat we kunnen doen voor jou.

De Passerel ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen. Wanneer er vermoedens van een andere of vertraagde ontwikkeling zijn. Er sprake is van niet begrepen gedrag of van een beperking waarvoor ondersteuning gewenst is. Soms heeft een kind juist voor een kortere periode extra aandacht en professionele begeleiding nodig. Met elkaar ontdekken we wat jouw kind nodig heeft om zo zelfstandig en gelukkig mogelijk te leven. De Passerel heeft eigen locaties, biedt zorg en ondersteuning binnen het onderwijs en begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders thuis. Wat je situatie ook is, wij zijn er voor je om samen de volgende stap te zetten. Iedereen hoort erbij, dat geldt zeker voor kinderen en jongeren die aan het begin van hun leven staan.

Vroeghulpcentrum Doggersbank

In die eerste jaren maken kinderen een grote ontwikkeling door. Ze leren praten, lopen, eten en spelen. Dat lijkt vanzelf te gaan. Maar soms is dat niet zo. De ontwikkeling van het kind loopt anders, is vertraagd of er is sprake van opvallend gedrag. Soms is een beperking duidelijk, soms nog niet of is de mate van beperking nog onbekend. Dan is het fijn wanneer deskundigen met jou en je kind meekijken en meedenken. Dat doen we bij Vroeghulpcentrum Doggersbank. Hier bieden we plek aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar oud. De kinderen zijn verdeeld in zes groepen en elke groep volgt een eigen dagprogramma met spel en ontwikkeling. Vanuit deze veilige en vertrouwde omgeving kijken we goed naar wat je kind nodig heeft, leren we mogelijkheden tot ontwikkeling ontdekken en werken we gericht aan doelen die we in nauwe samenspraak met ouders/opvoeders vaststellen. We vertellen je graag uitgebreid wat we bij Vroeghulpcentrum Doggersbank voor jouw kind kunnen betekenen.

Dagbesteding voor kinderen en jongeren

De Passerel biedt dagbesteding aan kinderen en jongeren die (tijdelijk) zijn vrijgesteld van onderwijs. Bij EIGEN Dagbesteding richten we ons op het ontdekken van mogelijkheden tot ontwikkeling en het goed in beeld krijgen van de zorgbehoeften van kinderen en jongeren. EIGEN Dagbesteding is voor jongere kinderen vaak een tussenstap, voordat zij naar het (speciaal) onderwijs gaan. Voor jongeren met een intensieve zorgbehoefte bieden we bij EIGEN Dagbesteding de rust en structuur die zij nodig hebben. Bij Dagcentrum Baskuul bieden we dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Hier volgen zij elke dag een passend programma aan activiteiten. De activiteiten zijn afgestemd op de vaardigheden en interesses en de doelen waaraan we werken. Meer over dagbesteding voor kinderen en jongeren lees je hier.

Locaties Aventurijn:

  • Toermalijn, Casper Fagelstraat 66, 7331 NZ Apeldoorn
  • Aquamarijn & Serpentijn, Kanaal Noord 350c, 7323 AM Apeldoorn
  • Kornalijn, Rakkersveld 313, 7327 GE Apeldoorn

Op school en daarbuiten

Voor kinderen en jongeren die naar het speciaal onderwijs gaan, biedt De Passerel onder de naam Aventurijn buitenschoolse opvang, oftewel BSO, aan. Het gaat daarbij om een vorm van verlengde dagbesteding. Kinderen tot 12 jaar gaan naar de bso-voorziening in Apeldoorn-Noord. Kinderen en jongeren in de voortgezet onderwijsleeftijd kunnen terecht bij de groep in Het Matenveld. Naast de BSO kennen we de zaterdagopvang en kunnen kinderen gebruikmaken van de logeeropvang. Tenslotte bieden wij Zorg In Onderwijs, zodat kinderen met intensievere zorg- en ondersteuningsbehoeften, kunnen deelnemen aan onderwijs.

Begeleiding thuis

Onder de naam Transparant biedt De Passerel begeleiding aan huis. Bijvoorbeeld als je kind niet begrepen gedrag laat zien of een beperking heeft. Opvoeden is voor alle ouders een grote verantwoordelijkheid. Vooral als je kind kortere of langere tijd meer aandacht nodig heeft. De ambulant begeleiders van Transparant ontdekken met jou, je kind en jullie gezin wat jullie nodig hebben binnen deze situatie. Niet alleen in de thuissituatie, ook op het kinderdagverblijf, op school of bij de sportclub kunnen we adviseren over de ondersteuning van je kind. Transparant werkt daarvoor nauw samen met de collega’s van Vroeghulpcentrum Doggersbank, onze eigen gedragskundigen en experts uit ons netwerk, zoals logopedisten en fysiotherapeuten. Meer over Transparant vind je hier.