Kind en jongere

Kinderen en jongeren bieden wij specialistische ondersteuning als het gaat om een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, verstandelijke- of meervoudige beperkingen. Wij bieden de begeleiding zoveel mogelijk dichtbij de bekende woonomgeving. Thuis, bij de peuterspeelzaal, op school of op een van onze locaties.

Kies voor het menu Kind en Gezin in dit scherm voor de verschillende vormen die wij u graag bieden.