Ambulant

Ambulant

Als een kind zich anders lijkt te ontwikkelen dan verwacht, kan dat bij ouders allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld over het gedrag en de opvoeding. Naast de mogelijkheden binnen het Vroeghulpcentrum Doggersbank bieden wij, onder de naam Transparant, ambulante begeleiding.  

Transparant

Vanuit Transparant ondersteunen onze ambulante begeleiders u en uw kind thuis, bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school. Wij observeren uw kind en geven u advies over de mogelijkheden voor individuele begeleiding. We kijken naar de vragen die er zijn en gaan hiermee aan de slag. Met verschillende vormen van alleen en samen spelen stimuleren wij de ontwikkeling van uw kind.

In de wijk

In de wijk bieden wij begeleiding op maat, passend bij uw kind en uw situatie. We ondersteunen de leerkracht of pedagogische medewerkers van de kinderopvang: wat is de beste manier om uw kind te begeleiden in de groep of in de klas? Ook hierin werken we nauw samen met u als ouder(s) en andere begeleiders.

U bent, ook voor ambulante begeleiding, van harte welkom bij:

Vroeghulpcentrum de Doggersbank
Pinksterbloem 25
7322 GS in Apeldoorn
Tel.: (055)-3561785

info@de-passerel.nl